The Missing Link 1.0

The Missing Link was een Europees programma in het kader van Leonardo Da Vinci.  Zes partners werkten samen rond Ervaringsdeskundigheid: De Link (Brussel), Associação Cultural Moinho da Juventude (Lisboa), FOKUS (Bremen), Fontys Hogescholen (Eindhoven), GIP (Sofia) en IGPB (Amsterdam).

Rechts op deze pagina en hieronder, verwijzen we je door naar allerlei informatie over dit project:
– Het Europees Charter (als je wil bijdragen aan onze methodiek, onderteken dan dit charter)
Meetings en Seminars (samenkomsten van de partners)
Partner Organisaties (de zes partners die samen het project vormgaven)
Producten (de uitkomst van het project: teksten, film, trainingsprogramma’s,…)
Contactgegevens (van de zes partnerorganisaties)

| Project funded with support of the European Commission under the Lifelong Learning Programme |

2009 | built by Ruimteloos | powered by Wordpress | Login