Posted on February 19th, 2014:

Bulgarian side effects

After participation in the Missing Link, GIP-Sofia Foundation decided to upgrade its knowledge and experience in empowerment of vulnerable groups of people.

In the period 2012-2013 they implemented a new project: “Piloting the concept of experts by experience in social exclusion in Bulgarian setting’.

One of the main project results was the establishment of the profession “Expert by experience, social inclusion”. This was officially recognized in the National classification of professions and positions on December 21, 2013 by the Minister of labour and social policy in Bulgaria.

More info? email:  sofia |at| gip-global.org

Bulgaarse bijwerkingen

Na de samenwerking in The Missing Link zette GIP-Sofia Foundation door in de strijd voor meer empowerment van kwetsbare groepen.

In de periode 2012-2013 verwezenlijkten zij het project ‘Piloting the concept of experts by experience in social exclusion in Bulgarian setting’.

Een van de belangrijkste doelstellingen werd eind vorig jaar behaald. Op 21 december ondertekende de minister van Arbeid de officiële erkenning van het beroep ‘ervaringsdeskundige sociale inclusie’.

Meer info? email:  sofia |at| gip-global.org

Posted on February 6th, 2014:

Nieuwe indeling van de site

Naar aanleiding van ons nieuwe transnationaal project herwerken we de indeling van de site. Het nieuws blijft nog even op de home-pagina staan.

The Missing Link 1.0: informatie over het eerste Europese project van The Missing Link (2009-2011)

The Missing Link 1.1: informatie over het transnationaal project België – Nederland (2013-2015)

The Missing Link 2.0: informatie over de vooruitgang van het volgende Europese project van The Missing Link.

Posted on December 9th, 2013:

Grote Prijs Mona Lisa

Het Europese Programma Leonardo Da Vinci bestaat 18 jaar en het Nationaal Agentschap Vlaanderen vierde dit op 7 november. Ze kozen één project per jaargang en deze 18 projecten stelden zich voor op het verjaardagscongres.

Wij deden dit aan de hand van de nieuwe trailer voor de documentaire ‘The Missing Link’. De 200 aanwezigen verkozen ons project en daarom ontvingen we De Grote Prijs Mona Lisa uit handen van Leonardo De Vinci zelf!

Celine Luyten, Leonardo Da Vinci en Lut Goossens

Grand Prize Mona Lisa

The European program Leonardo Da Vinci dates back 18 years and the Flemish Agency celebrated this on November 7th. The Agency chose a favourite project per year and these 18 favourites presented their project on the birthday congress.

We presented The Missing Link through the new trailer of the documentary. The 200 persons present preferred our project and so we ended up receiving the Grand Prize Mona Lisa out of the hands of Leonardo Da Vinci himself.

Posted on December 2nd, 2013:

Groen licht voor transnationaal project

Vzw De Link en organisaties uit Nederland zullen samen een trainingsprogramma ontwikkelen, uittesten en bijsturen voor het inzetten van tandems (duo van ervaringsdeskundigen en anders opgeleiden) bij armoedebestrijding in Nederland.

Dit transnationaal project Vlaanderen met partners uit Amsterdam, Eindhoven, Veendam en Utrecht loopt van oktober 2013 tot november 2015 met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Green light for transnational project

De Link and organisations from The Netherlands will develop, test and adjust a training program for the employment of Tandems (duo of an expert by experience and a regularly trained professional) in poverty alleviation in The Netherlands.

This transnational project between Flanders and partners of Amsterdam, Eindhoven, Veendam and Utrecht runs from October 2013 till November 2015 with the support of The European Social Fund.

Posted on October 6th, 2013:

The Missing Link 2, het vervolg

2.0
Begin 2013 dienden we een nieuw project in bij het Europese subsidieprogramma Grundtvig, dat helaas werd afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor was het verschil in interpretatie van Innovatie.

De beoordelaars van EACEA-LLP Grundtvig zagen het nieuwe project niet als innovatief omdat we voortbouwen op het vorige project, onder meer door met dezelfde Europese partners te werken. De samenwerking met Amerikaanse universiteiten werd niet als voldoende vernieuwend beoordeeld.

Ook de voorbereiding van andere Europese landen op het implementeren van de methodiek  ervaringsdeskundigheid volstond niet als innovatie volgens de EACEA.

De beoordelaars zagen het ook als problematisch dat we dit project zouden gebruiken als voorbereiding voor het Europees Centrum Ervaringsdeskundigheid.

2.1
We blijven niet bij de pakken zitten en dienen een herwerkt voorstel in bij Erasmus Plus met partners van The Missing Link 1 en een aantal nieuwe organisaties. Deze nieuwe partners werken rond uitsluiting van armen en migranten. Een aantal onderzoeksinstituten en universiteiten bevestigen hun engagement ook al.

De inzendingen voor Erasmus Plus worden beoordeeld door het Nationaal Agentschap Vlaanderen. Dit is een organisatie die het vernieuwende van onze concepten en methodiek al goed kent. Ons project sluit bovendien perfect aan bij Erasmus Plus omdat het mogelijk is  bestaande expertise te gebruiken in partnerschappen.
We kruisen onze vingers voor The Missing Link 2.1!

The Missing Link 2, the sequel

2.0
In the beginning of 2013 we submitted a new project in the European Subsidy Program Grundtvig, that unfortunately was turned down. The main reason was a difference in interpretation of ‘Innovation’.

The evaluators of EACEA-LLP Grundtvig did not assess our new project as innovative because we build on the last project. Among other things because we wanted to work with the same partners As in the first project. Also, the cooperation with American Universities was not judged as innovatory enough.

Neither the preparation of other European countries in the implementation of the methodology of Expertise by Experience sufficed as innovation according to the EACEA. Also the evaluators did not agree that we wanted to use the project as a preparation for the European Centre of Expertise by Experience.

2.1
We did not throw in the towel, and are currently revising a project proposal in Erasmus Plus, together with partners of The Missing Link 1 and new organizations. These new partners work in the field of exclusion of poor people and migrants. Research institutes and universities did also confirm their engagement.

The entries for Erasmus Plus are being judged by the National Agency Flanders. This organisation has been familiar with the innovatory aspect of our concepts and methodology for quite a while. Our project connects perfectly with Erasmus Plus because it is allowed to bring in existing expertise in partnerships.
So fingers crossed for The Missing Link 2.1

| Project funded with support of the European Commission under the Lifelong Learning Programme |

2009 | built by Ruimteloos | powered by Wordpress | Login