The Missing Link 1.1

Transnationaal project

Vzw De Link en organisaties uit Nederland zullen samen een trainingsprogramma ontwikkelen, uittesten en bijsturen voor het inzetten van tandems (duo van ervaringsdeskundigen en anders opgeleiden) bij armoedebestrijding in Nederland, en dit dankzij de steun van ESF Vlaanderen Transnationale Projecten.

Dit transnationaal project Vlaanderen met partners uit Amsterdam, Eindhoven, Veendam en Utrecht loopt van oktober 2013 tot november 2015 met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Green light for transnational project

De Link and organisations from The Netherlands will develop, test and adjust a training program for the employment of Tandems (duo of an expert by experience and a regularly trained professional) in poverty alleviation in The Netherlands, with the support of ESF Flanders Transnational Projects.

This transnational project between Flanders and partners of Amsterdam, Eindhoven, Veendam and Utrecht runs from October 2013 till November 2015 with the support of The European Social Fund.

In de pers

Noordhollands Dagblad
Artikel over transnationaal project in Amsterdam
Artikels over armoede in Nederland: pagina 1 / 2 / 3

De Veendammer
Artikel over transnationaal project in Veendam

logo ESF

| Project funded with support of the European Commission under the Lifelong Learning Programme |

2009 | built by Ruimteloos | powered by Wordpress | Login