The Missing Link 2.0

Begin 2013 dienden we een nieuw project in bij het Europese subsidieprogramma Grundtvig, dat helaas werd afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor was het verschil in interpretatie van ‘innovatie’.

We blijven niet bij de pakken zitten en dienen een herwerkt voorstel in bij Erasmus Plus met partners van The Missing Link 1 en een aantal nieuwe organisaties. Deze nieuwe partners werken rond uitsluiting van armen en migranten. Een aantal onderzoeksinstituten en universiteiten bevestigen hun engagement ook al.

De inzendingen voor Erasmus Plus worden beoordeeld door het Nationaal Agentschap Vlaanderen. Deze organisatie kent het vernieuwende van onze concepten en methodiek al goed. Ons project sluit bovendien perfect aan bij Erasmus Plus omdat het mogelijk isĀ  bestaande expertise te gebruiken in partnerschappen.

We kruisen onze vingers voor The Missing Link 2.0!

| Project funded with support of the European Commission under the Lifelong Learning Programme |

2009 | built by Ruimteloos | powered by Wordpress | Login